UYGULAMALAR

Yapılandırmacılık

Yapılandırmacılık, öğretim yöntem ve teknikleri içerisinde öğretim modelleri arasında Tam öğrenmeyi destekleyen bir model olarak okulumuzda uygulanmaktadır. Yapılandırmacılık, bireyin nasıl anladığını ve öğrendiğini açıklayan bilginin doğasına ilişkin bir anlayıştır. Bu yüzden bilgi, deneysel, subjektif ve özneldir. Bilgiye ulaşmada herkes için genel geçer bir yol yoktur. Okulumuzda bu model öğrencinin bireysel öğrenme hızını temele oturtan tam öğrenme modelini destekler bir anlayış oluşturur. Çünkü öğrenme, bireysel bir girişimdir. Yani bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulur. Öğrenme, bireyin yaşadığı toplumsal ve kültürel yapı içerisinde gerçekleşen bilinçli bir etkinliktir. Bu nedenle öğretmenin görevi sınıfta sağlıklı bir etkileşim gerçekleştirecek ortamı oluşturmaktır. Okulumuzda zengin öğrenme ortamları, farklı deneyimlere sahip öğrenciler için farklı bilgi ve ilgi alanları oluşturmaktadır. Bilgi sorgulanmaya açık olmalıdır anlayışı ile de eleştirel bakış açısı öğrencilerimize kazandırılmaktadır. Biliyoruz ki öğrenci bilgiyi çevreden pasif olarak almaz. Bilgi, birey tarafından önceki deneyim süreçlerine bağlı olarak yapılandırılır. Böylece okulumuzda uygulanan bu model, öğrencinin etkin öğrenme, eleştirel düşünme, problem çözme becerilerini geliştirir.