UYGULAMALAR

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dil öğretim programımız öğrencilerimizin aktif katılımını esas alan öğrenci merkezli yaklaşımına dayalı geliştirilmiş olup genel amaçları arasında öğrencinin seviyesine uygun olarak dinlediğini, okuduğunu anlayabilmesi, duygu ve düşüncelerini yazabilmesi, konuşabilmesi farklı kültür ve değerlerini hoşgörü ile karşılayabilmesi bulunmaktadır.

Yabancı dil programımız müfredat programı kapsamında Londra’nın en önemli Dil Merkezlerince yönlendirilmekte ve desteklenmektedir.

Dil eğitiminde önemli olan bilgi aktarmak değil, dil becerisi kazandırmaktır. Dil becerisi de ancak küçük yaşlarda kazanılabilmektedir. Bu nedenle ana sınıfından itibaren yoğun bir dil eğitimi programımız mevcuttur. İlkokullarda haftada on saat olan İngilizce ders saatimiz, Ortaokullarda sekiz saate düşmektedir. Dil öğretmenlerimiz alanlarında uzman olan Türk ve yabancı öğretmenlerden oluşmaktadır. Yabancı dil öğretimimiz, öğrencilerimizin devlet ve özel tüm üniversitelerin hazırlık atlama sınavlarında başarılı olmalarına yöneliktir. Ayrıca Uluslararası dil sınavlarında (TOEFL, Cambridge vb.) alınacak yüksek seviyelere odaklıdır.

Okulumuzda dili bir komünikasyon aracı olarak görsek de bir dil bilmek bundan fazlasıdır. Dil anlam ifade etmenin sistemsel bir yoludur. İnsanın çocukluktan olgunluğa kendini bağımsız yönetmesini, sosyalleşmesini, kültürünü eğitici ve geliştirici bir süreci içerir.

Her dilin kendine ait bir ritmi ve kültürel ögeleri vardır ve dil öğrenimi bunların hepsini kapsamalıdır.

Dil öğrenme uygulamalarımızda:

 • İngilizce şarkılar dinlemek ve söylemek
 • Çeşitli kelime türetme oyunları oynamak
 • Drama
 • Orijinal filmler izlemek
 • Conversation çalışmaları
 • Dergi, çocuk kitapları ve kolay dilde yer alan hikaye kitapları okumak
 • E-Twinning’de yabancı arkadaşlarla projeler üzerine yazışmak
 • Paragraf okuma ve ya dinleme
 • Sesli ve sessiz okumalar yapma
 • İngilizce portfolyo hazırlama tekrar yapma
 • İngilizce sunular yapma projeler hazırlama
 • Duyduğunu yazıya dökme
 • Bilgi transferi; görselden yazıya, yazıdan anlatmaya geçme veya tam tersini gerçekleştirme
 • Dili bilen kişilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirme
 • İngilizce kullanmaya yönelik ortamlar oluşturma

Önemli dil öğrenme basamakları olarak programlanmaktadır.