UYGULAMALAR

Tematik Öğrenme

21. yüzyıl parçacı yaklaşımın terk edildiği ve yerini bütünleşik zihin modeline bırakıldığı bir dönem olacaktır. Derslerin birbiriyle bağlantısız işlenmesi, kavramları açıklamak amaçlıdır. Gerçek yaşamda ise kavramlar iç içedir. Okulumuzda uyguladığımız tematik yaklaşım, farklı disiplinleri bir tema ya da konu etrafında ilişkilendirilerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Örneğin “YAPRAK” teması alındığında bütün dersler bu temayla ilişkilendirilerek işlenir. Böyle bir yaklaşım sonunda, öğrenciler değişik bakış açılarıyla çeşitli disiplinler arasında daha derin ilişki kurmayı öğrenirler. Türkçe dersinde bu tema ile ilgili okuma, Görsel dersinde bu tema ile ilgili resim yapma, Fen dersinde yaprak inceleme, müzik dersinde yaprakla ilgili şarkı yapmak öğrencide bilgiyi daha kalıcı kılmaktadır. Tema merkezli öğretimde, öğrenciler kendi öğrenme stilleriyle çalışmaya yönlendirilirler. Böylece, öğrencilerin kendi ilgilerini çeken konuları araştırmaları ve ekip çalışması yapmaları için fırsatlar sağlanmış olur. Bu yaklaşımda aynı tema etrafında ortaya çıkan ürünler sergilenir. Okulumuzda uyguladığımız tematik proje çalışmaları ve sunumları bu öğrenme modelinin en iyi örnekleridir.