UYGULAMALAR

Tam Öğrenme

Çağımız toplumlarında bilim ve teknoloji hızla ilerlemektedir. Dolayısıyla bireylerin topluma etkin uyum sağlamaları için öğrenmeleri gereken davranış sayısı da artmaktadır. Bu durumda hızla değişen dünyada, eğitimin amaçlarına uygun davranışların yüksek verimle kazanılması gerekmektedir. Söz konusu davranışları, öğrencilere davranış bilimlerinin verilerine dayalı olarak belli yetkinlik düzeyinde verimlice kazandırmaya çalışan kurum ise okuldur. Metod Koleji olarak bu öğrenme modelini benimseme nedenimiz de buna dayanmaktadır. Yüzyıllardır seçicilik ve eleyicilik görüsüne sahip olan eğitimi onaylamayan bir okul özelliğinden yola çıkarak bilişsel güçlerin israfına engel olmak gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, geçerli öğrenmelerin oluşturulduğu öğretme-öğrenme sürecinin etkili olarak kontrol edilmesi; önem taşımaktadır. Öğrencilerin kazanmaları gereken davranışlardaki yetersizlikler çoğalmadan her ünitenin sonunda belirlenen eksikliklerin giderilmesi için ek öğrenme, zaman ve olanakları sağlanmalıdır. Başarı değil, öğrenme odaklı bir okul olarak programlarımızı buna göre oluşturuyoruz.

Her öğrenciye ihtiyaç duyduğu ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında, belirlenen öğrenme düzeyine ulaşabilecekleri görüşüne dayanan Metod Koleji’nde okulda öğrenme modeli ana öğeyi içermektedir. Uyguladığımız modelin temelinde hızlı öğrenebilen ve hızlı öğrenemeyen öğrenciler vardır. Tam öğrenme modeli adı verilen bu modelin temeli olan hemen hemen tüm öğrencilerin, okulların öğretme amacını güttüğü tüm yeni davranışları öğrenebileceği görüşüne ilişkin uygulamalar kullanılmaktadır. Kazandırılacak hedef davranışların belirlenmesi, giriş davranışları, pekiştirme, dönüt-düzeltme, düzey belirleme değerlendirmesi, seçenekli öğretme ve eksiklikleri tamamlama yolları, eğitim tarihi boyunca eğitimcilerin: değişik düzeylerde ilgilendikleri kavramlar olmuştur. Ancak tam öğrenme modeli, öğretme-öğrenme sürecinde rol oynayan bu öğeleri, Metod Koleji, öğrencilerin öğrenme düzeyini, belirlenen ölçüte ulaştıracak şekilde sistemli olarak bir araya getirmiştir.

Bu uygulamaya dayalı olarak oluşturulan takviye programlarımız ve tamamlama derslerimiz öğrenciye ek ilgi ve zaman sunarak öğrenmeyi gerçekleştirmesini sağlamaktadır.

Öğrenci nitelikleri olarak ele alınan giriş davranışları; (bilişsel davranışları) ve (duyuşsal giriş) özelliklerini kapsamaktadır. Bilişsel giriş davranışları, okuduğunu anlama ve dili kullanma gücü gibi tüm öğrenmelerde gerekli olan genel bilişsel giriş davranışları ve belli bir öğrenme ünitesindeki yeni davranışların öğrenilmesini olanaklı kılan ya da kolaylaştıran ön öğrenmeleri içermektedir. Öğrenme-öğretme kuram ve modellerinin ortaya koyduğu, her yeni öğrenmenin kendinden önceki öğrenmelere dayalı, kendinden sonrakileri hazırlayıcı olması, tam öğrenmenin sağlanabilmesi için öğretme-öğrenme sürecinin başında eksik olan bilişsel giriş davranışlarının tamamlanmasını gerekli kılmaktadır. Öğrencilerin başarılarındaki değişkenliğin % 50’sini açıklama gücünde olan bilişsel giriş davranışlarının tam olması, aşamalı dizilerde yer alan diğer ünitelerdeki davranışların öğrenilmesini ya olanaklı kılacak ya da kolaylaştıracaktır. Okulumuzda duyuşsal giriş özellikleri de dikkate alınarak hazırlanan her program öğrenciyi %80’nin altına düşmeyecek şekilde başarıya taşıyan bir öğrenme programıdır.