UYGULAMALAR

Proje Tabanlı Öğrenme

Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan bu yaklaşımda öğrenci ders senaryoları içerisinde üst düzey düşünme, problem çözme, yaratıcılık, bilgiyi yeniden düzenleme, sorgulama, irdeleme gibi çalışmalar yaparak etkin öğrenmeye çalışır.

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğretmen planlama ve organizasyonda arka planda yer alır ve rehberlik yapar. Öğrenciler ise öğrenme deneyimi yaşar. Değerlendirme hem sürece hem de ürüne yönelik yapılır. Öğretmen ve öğrenciler değerlendirmeyi birlikte yaparlar.

Proje tabanlı öğrenme, problemleri sınıf ortamında farklı disiplinlerle bağlantı kurarak bir senaryo çerçevesinde çözmeye çalıştıkları öğrenme yaklaşımıdır. En az iki disiplinden yararlanılması gereken bir çalışmadır. Üst düzey zihinsel beceriler kazandırır öğrenciye. Okul ve yaşam iç içedir. Öğrenilenleri kalıcı kılar. Değerlendirmede portfolyo ve dereceli puanlama anahtarı kullanılır.

John Dewey der ki: “Yaşamda işe yaramayan bilgilerin önemi yoktur.”

Bu modeli neden uyguluyoruz?

  • Öğrencilerin özgüveni gelişir. Olumlu tutum sergilenir.
  • Öğrenciler daha fazla akademik kazanç elde ederler.
  • Öğrenciler üst düzey beceriler kazanır ve geliştirir.
  • Grup ve işbirliğine dayalı çalışmayı öğrenirler.
  • Öğrenci performansının bireysel olarak değerlendirilmesine olanak tanır.
  • Öğrenciler gerçek yaşama hazırlanır.
  • Konular derinlemesine öğrenilir.
  • Araştırma, sorgulama, yaratıcılık, problem çözme gibi üst düzey zihinsel beceriler kullanılır.