ORTAOKUL

Erasmus+ Programı

Erasmus+ Porject 2014-1-Esp1-KA 201-004-004981

Okulumuz 2014 yılında ispanya koordinatörlüğüde üç yıllık bir hibe ortaklığı kazanmış olup 2017’de projeyi tamamlayarak teslim etmiştir.

Projenin konusu Lesson For Present, Lesson For Future yani “şimdiki dersler- gelecekteki dersler”

2.Dünya Savaşı’na odaklanan konu dört başlık altında incelenmiş ve projelendirilmiştir.

Sekiz ortak ülke ile gerçekleştirilen projenin sonunda ortak bir kitap çıkarılmıştır.

Projeye katılan ortak ülkeler:

  • İspanya (koordinatör ülke)
  • İtalya
  • Finlandiya
  • Litvanya
  • Polonya
  • Yunanistan
  • Slovakya

 

Projenin Ana Temaları:

Resistence- Collabration- İndifference – Historical Memory Nowadays: the New Language of Totalitarion Moments in Europe

Proje süresince konular ve ana temalar üzerine araştırmalar yapılıp, veri toplanmış, sonunda bütün çalışmalar İspanya’da basılan ortak kitapta toplanmıştır.

Proje süresince bu ortak ülkelere gidilmiş ve bu ülkelerin eğitim sistemleri hakkında incelemeler yapılmıştır. Ortak ülkelerin öğrenci ve öğretmenleri ile gidilen ülkelerde proje üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Okulumuzda bu ortak ülkelere öğrenci ve öğretmen hareketlilikleri sağlanmış yapılan tüm çalışmalar okulumuzda sergilenmiştir.

Öğrencilerimizde ötekileştirme, dil, din, ırk gözetmeden ortak dilde insanların bir araya gelerek ortak bir amaç için nasıl çalışmalar gerçekleştirebilecekleri öğrencilerimizin İngilizcenin bir ders değil iletişim için gerekli olduğu bilinci oluşturulmuştur.