KURUMSAL

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

METOD KOLEJİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ

Metod Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi olarak amacımız her öğrencimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak önleyici ve gelişimsel rehberlik hizmetlerinden faydalanabilmelerini sağlamaktır. Kendini tanıyan, özgüven sahibi, empati yeteneği gelişmiş, problem çözebilen, çevreye uyumlu ve mutlu bireyler olmalarına katkı sağlamak okulumuzun en temel hedeflerindendir.

Hedef davranışları gerçekleştirebilmek adına birimimiz,öğrenciye, öğretmene ve veliye yönelik çalışmalar yapmaktadır.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

Akran baskısı ve çatışma çözme, sınav kaygısı ve kariyer planlama, akademik destek çalışmaları gibi bireyin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini takip etmeye ve onu yönlendirmeye dönük grup rehberliği birimimizce gerçekleştirilir.

Okula yeni başlayan öğrencilerimize çalışma alanları ve diğer birimler tanıtılır. Uyum güçlüğü çekenlere okulu alıştırma faaliyetleri düzenlenir.

Birimimiz verimli ders çalışma, test tekniği, öğrenme, öfke kontrol, iletişim becerileri gibi daha pek çok alanda seminerlerle bilgilendirme çalışmaları yapar.

Öğrencilerimizi derinlemesine ve çok boyutlu tanıyabilmek amacıyla akademik gelişimleri başta olmak üzere her alanda birebir görüşme ve bireysel danışma sağlanır. Bireyin mutluluğu görüşmelerin en temel amacıdır.

Bireyin canlandırmalar yoluyla sorun ve çatışmalarını, beklenti ve kaygılarını ele alarak kendisiyle ilgili farkındalık kazandırmak, başa çıkma becerisi geliştirmek amacıyla öğrencilerimize psikodrama çalışmaları yaptırılır.

Okul öncesi yaş döneminde çocuğu soyal,bilişsel, duygusal ve fizyolojik açıdan tanımak önleyici rehberlik çalışmaları bakımından büyük önem taşımaktadır. Birimimiz okul öncesi öğrencilerimizi kendi oyun alanlarında gözlemleyerek güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlarını keşfeder. Bu doğrultuda gereken yönlendirmeleri yapar.

Metod Koleji PDR Birimi olarak öncelikli hedeflerimiz öğrencilerimizin;

– İçinde bulundukları gelişim dönemlerinden kaynaklanan yada çevrenin etkileri sonucu oluşan sorunlarının farkına vararak çözebilmeleri için en doğru ve en uygun kararı alabilecek yeterliliği kazanmalarına

– Bilişsel, duyuşsal ve sosyal yönlerden dengeli bir biçimde gelişebilmelerine

– İlgi ve yeteneklerini tanıyıp etkili bir biçimde geliştirebilmelerine

– İlgi ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim programlarına hazırlanmalarına

– İletişim becerilerini geliştirebilmelerine

– Değerler sistemi oluşturabilmelerine

– Özgür zamanlarını etkili bir biçimde değerlendirme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmaktır.

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

Velilerimize yönelik olarak , veli görüşmeleri, anne baba okulu kapsamında düzenlenen veli söyleşileri, bireysel görüşmeler yapılmaktadır.

Düzenli aralıklarla çıkarılan okul dergimizin bize ayrılan kısımda, alanında uzman kişilerle velilerimizin merak ettiği konuları irdeler, bilgilendirme çalışmalarında bulunuruz.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgiler yapılan toplantılarla paylaşılır. Akademik veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği yapılır. Alanında uzman kişilerce öğretmenlerin ekip çalışmalarına uyum sağlayarak birbirlerini tanımaları sağlanır. Okul içi ve dışı etkinliklerle öğretmenler arası iletişimin en üst düzeyde gerçekleşmesi sağlanır.