KURUMSAL

PDR/REHBERLİK İLKOKUL

ONLİNE EĞİTİME DAİR PDR’DEN MEKTUP VAR!

NE YAŞADIK/ YAŞIYORUZ/YAŞAYACAĞIZ?

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan etmesinin ardından düzen birdenbire değişmiş, günlük estetik hayatta bozulmalar yaşanmış, kısa vadeli hedef ve planlarda ani değişiklikler yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Rutin hayatın sekteye uğramasıyla insanlar üzerinde travmatik bir algı oluşmaya başlamıştır. Kuşkusuz bu algıyı en çok hisseden ve derinleştiren de gene çocuklarımız olmuştur.

Ancak zamanla salgın sürecinin travma ve oryantasyonunu atlattık, insanlar sürece adapte olmaya başladılar. Hem kendimizin hem de çocuğumuzun bir kriz anında geliştireceği tepkileri ve önemlisi bunlarla nasıl baş edeceğimizi öğrendik. Bu anlamda daha önce yaşamadığımız tecrübeler biriktirdik. Bunlardan biri de uzaktan eğitimdi. Gerek okullarımızın gerek siz velilerimiz gerekse çocuklarımızın oldukça yabancı olduğu bir sisteme birden çok alanda olduğu gibi uyum sağlamaya çalıştık. Metod Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik servisi olarak online eğitim deneyimlerimizi sizinle paylaşacağımız bu mektubu kaleme aldık.

Öncelikle araçlara odaklanmak yerine hedefe odaklanmalıyız. Eğitim! İşimiz gücümüz eğitim! Yüz yüze ya da uzaktan yapılan fark etmez bizim hedefimiz hep aynı. Bu noktada da çocuklarımıza yapacağımız en büyük iyilik onları amaçtan uzaklaştıran konuşmalardan kaçınmak olacak. Mesela öğrencimizin yanında sıklıkla online eğitimin dezavantajlarından bahsetmek ya da online eğitimi küçümseyerek katılımı noktasında onu serbest bırakmak bunlardan sadece bir kaçı.

Bu sürecin en başından beri bizi diri tutan, psikolojik sağlamlığımızı da aynı derecede güçlendirecek bir konu var; Rutin oluşturmak! Yerleşik bir rutin oluşturmak özellikle online eğitimin olmazsa olmazı. Öğrencinin aynı saatte kalkması, tıpkı okula gidiyormuş gibi hazırlanması, yeme ve içme alışkanlıklarını planlaması, ders esnasında tıpkı okuldaymış gibi bir disiplin (masadan kalkmama, ders esnasında bir şeyler atıştırmama, derse bağlanılan teknolojik cihaz dışında yanında telefon, tablet vesaire bulundurmama, teknik donanımlar hazır halde derse bağlanma vb. gibi ) belirlemesi çok önemli. Bu noktada çocuklarımıza rol model olmalı ve bu rutinleri oluşturmada ve sürdürmede onlara yardımcı olmalıyız. Okul tarafından yapılan bildirimlerin takip edilmesi tarafınıza iletilen çizelgeler doğrultusunda öğrencinin hazırlanması, öğrencinin okul ile bağının diri kalması ve o sosyal alanda varlığını sürmesi açısından önemlidir.

Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi ders esnasında dikkatini diri tutmasını sağlayacaktır. Bu yüzden rutinlerimizi oluştururken çocuğumuzun derse hazırlık zamanlarını belirlemek fayda sağlayacaktır.

Online eğitim ders ortamı yüz yüze eğitim pedagojisinden farklıdır. Bu sebeple aynı süreci ve aynı etkiyi beklemek yanlıştır. Akademik alan her zaman telafi edilebilir ancak akademik benliğin zemini olan sosyal ve duygusal gelişimin telafisi mümkün değildir. Bu sebeple çocuğumuz ile kurduğumuz bağ akademik beklentilerin olduğu değil karşılıklı iletişim becerilerinin geliştiği, kaliteli zaman geçirilen, çocuğunuzun sizinle eğlenceli vakit geçireceği, eğitsel oyunların oynandığı bir bağ olmalıdır. Çocuğumuzun duygu dünyasını doğru analiz edemezsek, akademik kaygılarla ona yüklenirsek büyük ve kolay kapanmayacak yaralar açabiliriz. Başarı odaklı aile tutumları yerine öğrenme odaklı tutumlar çocuğunuzla olan bağınızı hep canlı tutacaktır. ‘Bunu neden öğrenemedin öğretmenin soracak değil! Bunu günlük yaşamında nasıl kullanırsın!’ Yani bilgiyi puana ya da takdir edilmeye değil bilgiyi beceriye dönüştürmeye odaklanın ve çocuğunuzu buna odaklayın.

Bizler Metod Koleji PDR servisi olarak bu süreçte her türlü desteğe hazırız.