KURUMSAL

Lise Müdürümüzden Mesaj

“Öğrencilerimizin geleceği ülkemizin geleceğidir.” düşüncesi ile 1999 yılında kurulan Metod Eğitim Kurumları olarak, önceliğimizin, içinde bulunduğumuz çağında zorunluluğu olan zihinsel becerileri gelişmiş, olayları ve durumları çok boyutlu düşünebilen, anlayan, sorgulayan, problem çözebilen ve karar verme yetisine sahip bireyler yetiştirmek olması gerektiğinin bilincindeyiz. Ülkemizin geleceğine yön verecek olan öğrencilerimizin akademik, sanatsal ve sportif gelişimlerini sağlamanın yanı sıra çağımızın vazgeçilmezi olan yabancı dil eğitimi her zaman temel hareket noktalarımızdan biri olmuştur. Uyguladığımız etkin öğrenme programımızla öğrencilerimize öğrenme sorumluluğunu kazandırarak onları hem yaşam hem de sınav başarısı yüksek bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Programımızla hedefimiz; öğrencilerimizin içten ve yapıcı bir şekilde iletişimde bulunma istek ve yeteneğini geliştirebilme, geniş bir ulusal ve uluslararası vizyonu benimsemelerini sağlamaktır. Metod Anadolu Lisesi olarak inanıyoruz ki eğitimin en belirleyici unsuru öğretmendir. Öğrencisine saygı duyan, onların problem çözme ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirebilen, gelişmeye ve yeniliğe açık, iletişim ve öz eleştiri becerilerine sahip olan, bireysel farklılıklara saygı duymayı bilen ve meslektaşlarıyla iş birliği içinde olan yıllardır değişmeyen uzman kadromuz eşliğinde öğrencilerimizi daha ileriye taşımayı ve eğitimde mükemmeli hedeflemekteyiz. Bu yüzden öğrenci ve onun değişen ihtiyaçlarının ve “öğrenmenin sürekliliği” ilkesinin temele alındığı bir sistem uygulamaktayız.

Sonuç olarak; içinde bulunduğumuz yüzyıl zihinsel becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmenin ve yaşam boyu öğrenmenin büyük önem taşıdığı bir dönemdir. Her ülkenin eğitim sistemi, o ülkenin geleceğini belirler. Yarınların aydınlık olması gençlerimizin alacağı nitelikli eğitim sayesinde olacaktır. Öğrencilerimizin öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiyi transfer etme becerisi gelişmiş, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, becerileri tüm alanlarda çoğalmış, farkındalıkları yüksek bireyler olmaları için Metod Anadolu Lisesi olarak yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ana düşüncemiz, her öğrencinin içinde mutlak bir potansiyelin var olduğudur. Tüm öğrencilerimizin öncelikle potansiyellerini fark etmelerini sağlamak ve sonrasında da bu potansiyeli en üst noktalara kadar taşımalarına destek olmak en büyük idealimizdir. Şimdiye kadar yetiştirdiğimiz ve üniversiteye gönderdiğimiz geleceğe güvenle bakan binlerce öğrencimiz eğitim kalitemizin en büyük referansıdır.

Saygılarımla…
Özel Metod Anadolu Lisesi Müdürü
Gaye TOKLU