KURUMSAL

İnsan Kaynakları

METOD Koleji; çağdaş bilimin ışığında ilerleyen, gelişim ve dönüşümlere açık, takım çalışmasına inanan, ekip ruhuyla hareket eden, Türkçe dilimizi etkili ve güzel kullanan, sosyal sorumluluk duygusu yüksek, zamanı etkin değerlendiren ve istihdam ettiği bu kaynağa aidiyet duygusu yüksek ve bu kaynakların kalıcılığını, mutluluğunu ve verimliliğini sürdürmeyi ilke edinmiş bir kurumdur.

METOD Koleji insan kaynakları birimi, çalışanlarımızın kurumun ilke ve hedeflerini benimsemelerini sağlamak aynı zamanda kendilerini geliştirebilecekleri, yaratıcı yönlerini ortaya koyabilecekleri ve artı değer oluşturabilecekleri ortamı hazırlamak üzere faaliyetlerini sürdüren bir birimdir.

Eğitimin ve öğrenmenin hayat boyu devam ettiğinin bilincinde olan kurumumuzda yukarıda belirtilen kapsamda 

    • Kurum içi planlamaları, beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak yapmak
    • Çalışanların memnuniyeti ve iş doyumunun ön planda tutmak
    • Mesleki gelişimlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak
    • Çalışanlarımızın takım çalışması ve işbirliğine önem vermelerini sağlamak temel hedeflerimizdir.

Başvurularınızı bilgi@metodkoleji.com adresine mail olarak iletebilirsiniz.