KURUMSAL

Atatürk Köşesi

Selanik Kocakasım Mah., Islâhhâne Caddesi’ndeki Atatürk’ün doğduğu üç katlı pembe ev. Bu evin benzeri Atatürk’ün doğumunun 100. yıldönümünde Ankara’da, Atatürk Orman Çiftliği’nde yaptırılmıştır.

 

Mustafa Kemal, Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. Bu okulda öğrenci iken İstibdat İdaresine karşı şüphe uyandırdığından Saray’da sorguya çekildi ve Şam’daki 5 nci Ordu emrine verildi. 11 Ocak 1905

 

Mustafa Kemal Şam’da, 5 nci Ordu 30 ncu Süvari Alayında görevliyken. 1906

 

Mustafa Kemal, Kolağası (Kd.Yzb.) rütbesine terfi ettiği gün. 20 Haziran 1907

 

Mustafa Kemal, Harekât Ordusu Subayları ile, Selanik. 1909

 

Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal, Mücahit Bedevi Kuvvetleri önünde emirlerini yazdırırken, Derne. 1912

 

Mustafa Kemal, Trablusgarp’ta arkadaşları ile birlikte. 1912

 

Sofya Ataşemiliteri iken, verilen kostümlü baloya yeniçeri kıyafeti ile gitmiş ve etrafında derin bir hayranlık uyandırmıştır. 11-12 Mayıs 1914

 

Mustafa Kemal, Sofya’da Ataşemiliter… 1914

 

Mustafa Kemal, 3 ncü Kolordu Erkânı ile… 1915

 

Kurmay Albay Mustafa Kemal, Çanakkale’de…1915

 

Çanakkale’nin cehennemi andıran savaşlarında her zaman askerleri ile beraber siperlerde olan Mustafa Kemal…1915

 

Mustafa Kemal’in Tümgeneralliğe (Mirlivalığa) yükselmesi…1 Nisan 1916

 

II. Ordu Komutanı Mustafa Kemal, Diyarbakır’da Avusturya Macaristan otomobil kolunu denetlerken…Nisan 1917

 

II. Ordu Komutanı Mustafa Kemal her zaman askeri ile beraberdir. Her fırsatta ve en duyarlı günlerde birliklerinin başında ve yanındadır… 1917

 

Mustafa Kemal, Liman Von Sanders’in yerine Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atandığı gün… 31 Ekim 1918

 

Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken… 31 Ekim – 13 Kasım 1918

 

Mustafa Kemal, yaverleri ile beraber. Salih Bozok, Şükrü Tezer, Cevat Abbas Gürer… 1918

 

16 Mayıs 1919 günü İstanbul’dan hareket eden Bandırma Vapuru’nun kıymetli bir yolcusu vardır. Türkiye’nin kurtarıcısı Komutan Mustafa Kemal. Tehlikeler içindeki Karadeniz’in hırçın dalgaları ile çarpışan küçük gemi, 19 MAYIS 1919 günü sabahı Samsun Limanı’ndadır. Savaşlardan yenik çıkmış, bölünmüş, umutsuz, yorgun, çileli bir milleti yeniden diriltmek, ayağa kaldırmak üzere Atatürk’ün, Samsun’a ve Anadolu’ya ayak basışı o gün, o saati…Mustafa Kemal’i Samsun’a götüren Bandırma Vapuru İstanbul Limanı’nda…1927

 

Amasya Genelgesi’nin (22 Haziran 1919) kalemi alındığı Amasya Saraydüzü Kışlası.

 

Mustafa Kemal’in askerlikten istifa ettiği gün,  yaverleri  Muzaffer  Kılıç  ve  Cevat  Abbas  Gürer’le…   8 Temmuz 1919

 

Mustafa Kemal, ilk büyük kongreyi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919) topladığı Erzurum’da hükümet konağı önünde Vali Zühtü Bey, memurlar ve subaylarla…

 

Sivas Kongresi günlerinde…

 

Heyeti Temsiliye’ye birlikte seçildiği arkadaşlarından Hüseyin Rauf Orbay ve Bekir Sami Kunduh beylerle Sivas’ta. 4-11 Eylül 1919

 

Mustafa Kemal, Sivas Kongresi üyeleri ile. Oturanlar sağdan sola; Mazhar Müfit Kansu, Hüsrev Sami Kızıldoğan, Ahmet Rüstem, Bekir Sami Kunduh, Kadı Hasbi, Mustafa Kemal, Şeyh Hacı Fevzi, Rauf Orbay, Ömer Mümtaz, arka sıralarda; Hâmi Danişmend, Recep Zühtü, Hüsrev Gerede, Ruşen Eşref Ünaydın, Nizamettin Bey, Mazlum Bey, Küçük Ethem Bey ve yaver Muzaffer Kılıç… Eylül 1919

 

İstanbul Hükümeti’nin temsilcisi Bahriye Nazırı (Bakanı) Salih Hulusi Paşa (Kezrak)’yla görüşmek üzere Amasya’ya giderken Tokat’ta karşılanışı. Sağında Heyeti Temsiliye üyesi Bekir Sami Kunduh, solunda Hüseyin Rauf Orbay, Ruşen Eşref Ünaydın ve yaveri Cevat Abbas Gürer. 17 Ekim 1919

 

Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişini gösteren temsili resim (Ressam Saip Tuna) 27 Aralık 1919

 

Mustafa Kemal, T.B.M.M. Başkanı iken…1920

 

Kuvayı Milliye’den düzenli orduya geçiş günlerinde yakın arkadaşlarıyla Ankara’da alt yarışlarında (30 Ekim 1920). O gün Kars’ın alındığı haberi Ankara’ya ulaşmıştı. Oturanlardan soldan sağa; Alb. Abbas Bey, Alb. İsmet (İnönü), Mustafa Kemal, Alb. Refet (Bele)

 

Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal, cephe gerisinde Bozüyük civarında İsmet İnönü’nün trenini beklerken…4 Aralık 1920

 

Mustafa Kemal, Dikmen Sırtlarında dinlenirken…12 Şubat 1921

 

Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Süvari Tümen Komutanı Bnb. İbrahim Çolak, Çankaya’da… 4 Haziran 1921

 

Mustafa Kemal, İnönü Savaşları sonrası İsmet Paşa’yla Çankaya’da … 4 Haziran 1921

 

Ankara Anlaşması’nın görüşmeleri için gelen Fransız Bakan Franklin Bouillon ve Bnb. Sarou Eskişehir’de. Mustafa Kemal ve İsmet Paşa tören birliğini selamlıyorlar…  Haziran 1921

 

Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Savaşını yönetirken, Duatepe’de… 10 Eylül 1921

 

 

 

Gazi Mustafa Kemal, Rus ve Azerbaycan Heyetleri ile Afyon Çay’da denetimde… 30 Mart 1922

 

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile Ilgın manevralarında.. . 1 Nisan 1922

 

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, Ilgın manevralarında Türk Ordusu’nu selamlıyor… 1 Nisan 1922

 

Sakarya adını verdiği atıyla… 1922

 

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, Büyük Taarruz sabahı Afyon Kocatepe’de… 26 Ağustos 1922

 

Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal, yanında Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ve yaveri Salih Bozok olduğu halde İzmir’e geliyor… 10 Eylül 1922

 

Gazi Mustafa Kemal, yaveri ile…14 Ocak 1923

 

Gazi Mustafa Kemal, Bilecik-Osmaneli istasyonunda bir öğrencinin okuduğu şiiri dinlerken…               16 Ocak 1923

 

Gazi Mustafa Kemal, Gebze istasyonunda Halide Edip Adıvar ile birlikte… 17 Ocak 1923

 

Gazi Mustafa Kemal, Latife Hanım ile evlendiği günlerde… 1923

 

Gazi Mustafa Kemal, arkasında eşi Latife Hanım… Şubat 1923

 

Ankara’da Çiftlik İstasyonu civarında düzenlenen askeri tatbikatta alnına biriken terleri silerken.Solunda Süvari Kolrdusu Komutanı Fahrettin Altay, Kazım Karabekir Paşa ve geride eşi Latife Hanım görülmekte… 10 şubat 1923

 

Gazi Mustafa Kemal, eşi Latife Hanım’la Adana’da…15 – 17 Mart 1923

 

 

 

Latife Hanım’ın ailesinin Ankara’yı ziyaretlerinde. Sağdan sola; Latife Hanım, Baba Uşşakîzâde Muammer Bey, Baldız Vecihe Hanım, Kayınvalide Adviye Hanım, Atatürk, Baldız Rukiye Hanım…        8 Temmuz 1923

 

Gazi Mustafa Kemal, Aile Efradı ile Çankaya’da… 1923

 

29 Ekim 1923 günü kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin aynı gün T.B.M.M.’nin oybirliğiyle Cumhurbaşkanlığı’na seçtiği Gazi Mustafa Kemal… 27 Kasım 1923

 

Gazi Mustafa Kemal, yakın silah arkadaşı İamet Paşa ile… Kazım 1923

 

İlk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, İzmir’de…  1 Ocak-2 Şubat 1924

 

Şapka ve kıyafet devrimi konuşmasını yaparken, Kastamonu’da… 23 Ağustos 1925

 

Aynı günlerde şapkasıyla Kastamonu’da… Ağustos 1925

 

Şapka ve kıyafet devrimi konuşmalarını yaptığı Kastamonu seyahati dönüşü Çubuk’ta karşılayanlarla…1 Eylül 1925

 

Mersin’den dönen Başbakan İsmet Paşa’yı Ankara istasyonunda karşılarken…5 Nisan 1926

 

Bursa’da Darülelhan (İstanbul Belediye Konservatuarı) topluluğunun verdiği konserden sonra bir genç kızla… 29 Mayıs 1926

 

Mareşal Mustafa Kemal, Ankara yakınlarındaki I. Ordu manevralarında… 8 Ekim 1926

 

Gazi Mustafa Kemal, Ertuğrul yatında dinlenirken…1 Temmuz 1927

 

Gazi Mustafa Kemal, Büyük Nutkuna başlarken… 15 – 20 Ekim 1927

 

Cumhuriyet Halk Partisinin ikinci büyük kongresinde Büyük Nutkunu okurken…16 Ekim 1927

 

Gazi Mustafa Kemal, Şeref Tribününden töreni kabul ediyor. Yanında T.B.M.M. Başkanı Kâzım Özalp ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak… 29 Ekim 1927

 

Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati ile Ankara Okullarının jimnastik gösterilerini seyrederken…  10 Mayıs 1928

 

Gazi Mustafa Kemal, Orman Çiftliği’nin 3 ncü kuruluş yıldönümünde Afgan Kralı Amanullah Han ve Eşi ile… 21 Mayıs 1928

 

Afgan kralı Amanullah Han’la Başbakan İnönü’nün tenis oynayışlarını seyrederken… 24 Mayıs 1928

 

Afgan kralı Amanullah Han’la… Mayıs 1928

 

T.B.M.M. Başkanı Kâzım Özalp ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’yla İzmit Garı’nda trende…  5 Haziran 1928

 

II. Süvari Tümen Komutanı Tümgeneral M. Aşir Atlı ve İzmit İl Jandarma Alay Komutanı Alb. H. Fikri Tolon tarafından İzmit’te karşılanırken… 5 Haziran 1928

 

L’illustration dergisinin 13 Ekim 1928 tarihli sayısının kapağında Başöğretmen Atatürk’ün yeni Türk harflerini tanıtan bu fotoğrafı yer almıştır…

 

Kayseri Cumhuriyet Halk Fıkrası (Partisi) binası önünde kara tahta başında Başbakan İnönü’yle yeni Türk harflerini tanıtırken…20 Eylül 1928

 

Ankara Palas’ta verilen bir çocuk balosunda çok sevdiği Türk çocukları arasında. Atatürk’ün solundaki çocuk Ömer İnönü’dür… 23 Nisan 1929

 

Gazi Mustafa Kemal Çiftlik’te… 14 Temmuz 1929

 

Cumhuriyet Bayramı’nda şeref tribününde.Yanında T.B.M.M. Başkanı Kâzım Özalp, Başbakan İsmet İnönü ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak görülmekte. ..29 Ekim 1929

 

Ankara Palas’ta kostümlü Cumhuriyet Balosu’nda… 29 Ekim 1929

 

Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın kızının nişan töreninde… 20 Aralık 1929

 

Gazi Mustafa Kemal Prof. Afet İnan’ın “Kadın Hakları” üzerine verdiği konferansta… 3 Nisan 1930

 

Yalova İskelesinde… 15 Haziran 1930

 

29 Ekim 1930

 

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal T.B.M.M.’de konuşurken… Kasım 1930

 

Kayseri Lisesi öğrencileri arasında… 18 Kasım 1930

 

Yurt gezilerinde, Tokat’ta bir köylü vatandaşın derdini dinlerken… 21 Kasım 1930

 

Kuzeydoğu Anadolu gezisinde Amasya’da vatandaşlarla… 22 Kasım 1930

 

Gazi Mustafa Kemal, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Yaver Rusuhi ile Samsun’da… 25 Kasım 1930

 

Samsun Lisesinde öğrencilerle ders dinlerken… 26 Kasım 1930

 

Gazi Mustafa Kemal, Samsun’da bir ortaokulun Coğrafya dersinde… 26 Kasım 1930

 

Gazi Mustafa Kemal, Harp Okulunda öğrencilerle, İstanbul. ..2 Aralık 1930

 

Gazi Mustafa Kemal, İstanbul Üniversitesinde öğrencilerle ders dinlerken…5 Aralık 1930

 

Edirne Öğretmen Okulu öğretmen ve öğrencileriyle… 24 Aralık 1930

 

Edirne’de ihtiyar bir kadını dinlerken. 25 Aralık 1930

 

Gazi Mustafa Kemal, İzmir Türkocağı’nda Çayda…Sağında: Fahrettin Altay Paşa, Solunda: Kâzım Dirik    2 Şubat 1931

 

Dörtyol gezisinde bir çocuğu severken… 15 Şubat 1931

 

Çankaya Köşkü’nde yemek yerken… 11 Mayıs 1931

 

Çiftliğin kuruluş yıldönümünde Çiftlik’te ayran içerken… Mayıs 1931

 

Irak Kralı Faysal’la Çankaya Köşkü’nde… 6 Temmuz 1931

 

Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı binasının hizmete açılmış töreninde… 29 Ekim 1931

 

I. Türk Tarih Kongresi çalışmalarını Ankara Halkevi’nde locasından izlerken… 2 Temmuz 1932

 

Ankara Halkevi’nde (günümüzde Devlet Resim ve Heykel Müzesi) düzenlenen Türk Tarih Kongresi’nde Dr. Reşit Galip’in bildirisini dinlerken… 3 Temmuz 1932

 

Yalova Baltacı Çiftliği’nde dinlenirken… 17 Temmuz 1932

 

Türk Dil Kurumu toplantısına başkanlık ederken… 4 Ocak 1933

 

Sınavdan sonra Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsü öğrencileriyle… 27 Haziran 1933

 

Gazi Mustafa Kemal, 10 ncu Yıl Nutkunu söylerken… 29 Ekim 1933

 

1934’te tren  yolculuğu…

 

Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet’i  emanet ettiği Türk gençlerinin arasında… 1934

 

İran Şahı Rıza Pehlevi ile Çankaya Köşkü’nde… 16 Haziran 1934

 

Ankara’da bir tören dinlenme anında… 17 Haziran 1934

 

İran Şahı Rıza Pehlevi ile Bornova Ziraat Okulu’ndan çıkarken… 22 Haziran 1934

 

Manevi kızlarından Prof. Âfet İnan’la Gazi Orman Çiftliği’nde dinlenirken… 1934

 

İsveç Veliahtı Prens Gustav Adolf Ankara’da… 3 Ekim 1934

 

Soyadı Kanunu’ndan sonra düzenlenen Atatürk’ün Nüfus  Hüviyet Cüzdanı…  24 Kasım 1934

 

İstanbul seyahatinde trende İsmet İnönü ve Afet İnan’la…  22 Eylül 1936

 

İstanbul Metris’te Harp Akademilerinin düzenlendiği askeri tatbikatta… 28 Mayıs 1936

 

Atatürk, Sabiha Gökçen ile…

 

Manevi kızı pilot Sabiha Gökçen’le Eskişehir Hava Okulu’nda… 9 Haziran 1936

 

Atatürk askeri tatbikatta… 1936

 

Ankara’da Gazi Orman Çiftliği Tren İstasyonu’nda çiçekle karşılanışı… 15 Haziran 1936

 

Başbakan İsmet İnönü Türk Hava Yolları uçağının yanında Atatürk ile beraber… 18 Haziran 1936

 

Mustafa Kemal Atatürk, Salih Bozok ile Florya’da… 1936

 

Ertuğrul yatında İsmet İnönü ile… 1936

 

Bir yemek sonrası… 1936

 

İngiltere Kralı VII. Edvard’la İstanbul’u gezerken… 4 Eylül 1936

 

 

 

Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul için T.B.M.M.’ne gelişinde Başbakan İnönü ve Mareşal Fevzi    Çakmak tarafından karşılanışı… 29 Ekim 1936

 

Atatürk, 17 Ağustos 1937 günü Trakya manevralarında siperdeki Mehmetçik ile konuşurken…

 

Trakya manevralarında… 17 – 20 Ağustos 1937

 

Mustafa Kemal Atatürk, Trakya manevralarında komutanlarla… 17 – 20 Ağustos 1937

 

Mustafa Kemal Atatürk, Trakya manevralarında… 17 – 20 Ağustos 1937

 

Mustafa Kemal Atatürk, Trakya manevralarında…17 – 20 Ağustos 1937

 

 

 

Atatürk Trakya manevralarında Fevzi Çakmak ile… 17 – 20 Ağustos 1937

 

Atatürk ve Başbakan İnönü Trakya manevralarında… 17 – 20 Ağustos 1937

 

Atatürk Ege manevralarında…10 Ekim 1937

 

 

 

 

 

Ege manevralarında Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’la dinlenirken…10 Ekim 1937

 

Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul için T.B.M.M.’ne gelirken… 29 Ekim 1937

 

Atatürk Cumhuriyet Bayramı’nda şeref tribününde…29 Ekim 1937

 

Başbakan Celal Bayar ile birlikte Sivas’ta karşılanışı… 13 Kasım 1937

 

Atatürk’ün Malatya’ya gelişi ve karşılanışı… 14 Kasım 1937

 

 

 

Doğu Anadolu gezisinde Elazığ Garı’nda karşılanışı… 17 Kasım 1937

 

Atatürk yurt gezisinde… Kasım 1937

 

Mersin gezisinde karşılanışı. 19 Kasım 1937

 

Atatürk Çiftlik’te… Makbule Atadan, Ülkü, Afet İnan, Salih Bozok…  5 Mayıs 1938

 

Ankara Çubuk Barajı’nda gezintide… 7 Mayıs 1938

 

Bir tren seyahatinden sonra Ankara Garı’nda… 1938

 

Gençlik ve Spor Bayramı’nda Yugoslav harbiye Nazırı’nı kabul ederken… 19 Mayıs 1938

 

Atatürk’ün ölümüyle sarsılan halkın üzüntüsü…

 

Büyük Ata’sına son görevini yapmak üzere korteje katılan halk… 21 Kasım 1938

 

Atatürk’ün naşının Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrinden Anıtkabir’e nakledilmesi…  10 Kasım 1953