KURUMSAL

Akademic Union

Akademik Birlik olarak çevirebileceğimiz Akademic Union dünya çapında çağdaş müfredat geliştirme, etkili öğrenme, öğrenci değerlendirmeleri , yenilikçi bir bakış açısıyla anlamlı araştırmalar, eğitimde öğretmenleri ve liderleri ile küresel olarak bir fark yaratan mükemmelliğe adanmış bir kurumdur.

Bu bağlamda, Akademik birlik, insan bilgisinin sınırlarını zorlamak için öğretim – öğrenme, araştırma, yayınlar, bilimsel faaliyetler, öğretmen eğitimleri ve öğrenme etkinlikleri ile uğraşmaktadır.

Akademik Union 21. Yüzyılın becerilerinin kazanılmasına (yaratıcılık , iş birliği, eleştirel düşünme, iletişim) dayalı öğretme ve öğrenme deneyimleri ile küresel bir eğitim sunmaktadır.

Akademik Birliğin vizyonu, müreffeh bir gelecek için kendi kendinin farkında olan gizil güçlerini bilen güçlü nesiller yetiştirmektir.

Akademik Birlik kendisine bağlı okullarda müfredat geliştirme, öğretme, öğrenci ve öğretmen değerlendirmeleri ile müfredat değerlendirmeleri yapan ve üyesi olan okulların seviyesini en üst düzeye çıkması için çaba harcayan bir kuruluştur.

Eğitimciler, sürekli olarak öğrencilerin seviyesini yükseltmek için öğretmenlerin geliştirilmesi gerektiğini bilirler, Akademik Birlik de öğretmen gelişimleri için gerekli dokunuşları yaparak bu gelişimi en üst düzeylere çıkaran bir kuruluştur.

Yenilikçi bir kurum olan ve eğitimdeki araştırmalarını bu alana odaklayan Akademik Birlik uluslararası platformda var olma çabasıyla tüm dünya üniversite ve okulları ile işbirliği sağlamaya çalışmaktadır.

Kısaca Akademik birlik, Akademik bir kurul ile çalışan ve okullarda belli alanları uluslararası standartlara ulaştırmayı hedefleyen bir kuruldur.

  • Araştırma – Müfredat Geliştirme- Etkili Öğrenme- Ölçme – Değerlendirme- Müfredat Oluşturma – öğretmenlerin gelişmesine yönelik mesleki gelişim politikaları oluşturma,
  • MEB, ulusal ve uluslararası üniversiteler, kuruluşlar ve her düzeydeki okullarla iş birliği sağlama,
  • Yayınlar,
  • Akademik faaliyetler (konferanslar- paneller- sempozyumlar- seminerler vb)

Uluslararası programlarla oluşturulan uluslararası bu nitelikler, dünyanın en iyi üniversiteleri ve iş verenleri tarafından onay almakta, öğrencilere eğitim kariyerlerinde çok çeşitli seçenekler sunmaktadır.

Akademik Birliğin misyonu uluslararası programlarla okul eğitimi için yeterlilikler, eğitimsel fayda sağlama ve bu alanda dünya lideri olmaktır.

Okullarla birlikte, modern dünyada başarılı, özgüvenli, sorumlu, yansıtıcı, yenilikçi, donanımlı öğrencilere imza atan bir kuruluş olarak dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefleyen Akademik Birlik, dünyanın tanınmış üniversitelerine de öğrenci geçişleri sağlamaktadır.

Uluslararası eğitimin kalbinde beş öge vardır; uluslararası müfredat, öğretim ve öğrenme, değerlendirme, uluslararası tanınma ve küresel topluluk.

Akademik Birliğe üye okullar bu beş alana da hakim olmak zorundadırlar.