KURUMSAL

Kurucumuzdan Mesaj

Bizler METOD EĞİTİM KURUMLARI olarak insana yapılan yatırımın hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini biliyoruz. Bu duygu, düşünce ve heyecanla; kendisiyle, ailesiyle ve toplumla barışık bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki iyi yetiştirilmiş her çocuk gelecekte sağlıklı bireyler olarak toplumdaki yerini alacaktır.
Dünyadaki hızlı değişim ve gelişim günümüzde tüm alanları etkilerken eğitim de bundan en çok etkilenen alanların başında gelmektedir. Günümüzde eğitimdeki bu yenilikleri ve gelişmeleri kavrayan, dünya barışı ve huzuru için kendilerine düşen görevin farkında olan ve bu görevleri bilinçli ve uluslararası ortak programlarla gerçekleştirebilecek okullara ihtiyaç duyulmaktadır. Toplumsal yapı ve işleyişte, kültürde ve toplumlar arası ilişkilerde meydana gelen değişimler ve dönüşümler toplumdaki ihtiyaçları farklılaştırırken bundan dolayı okullar da büyük hamlelere gereksinim duymuşlardır. İşte okulumuzun uluslararası programlara yönelmesi bu gereksinimlerden doğmaktadır.
Küreselleşen dünyada farklı kültürlerin, dinlerin, dillerin, yaşam biçimlerinin toplumları etkilemesi okulları eğitimde uluslararası standartlaşmaya, ortak dili yakalamaya yöneltmiştir. Metod Koleji olarak yaptığımız çalışmalar, uluslararası standartları nasıl yakalarız ve bunu öğrenci profilimize nasıl yansıtırız soruları ile bizi yüzleştirirken çalışma ve gayretlerimizin sonunda okulumuz Academic Union topluluğuna katılmıştır. Academic Union dünya çapında müfredat geliştirme, etkili öğrenme ve öğretme, öğrenci değerlendirme, ölçme ve değerlendirme, akademik faaliyetler, eğitim alanlarında yenilikçi modeller oluşturarak üyelerine küresel bir eğitim sunan bir birliktir. Academic Union üyeliğinin okulumuza en önemli katkıları öğretmen ve çalışanlarımızın geliştirilmesini hedefleyen mesleki gelişim politikamızı ve dil eğitimine kurumsal bir bakış açısı kazandırdığımız dil politikamızı oluşturmuş olmamızdır. Dil politikamız sayesinde öğrencilerimizi kendilerini ana dillerinde ve farklı dillerde ifade edebilen birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmekteyiz. Bu büyük görevin bilinciyle de bilimde, sanatta ve sporda yeniliklere ve başarılara imza atacak bireyler yetiştirmek için kurulduğumuz 1999 yılından bu yana tüm gücümüzle çalışmakta ve bu özverili çalışmalarımızı 2019-2020 Eğitim Öğretim yılından itibaren tüm okullarımızı bir araya topladığımız yeni kampüsümüzde de devam ettirmekteyiz.
METOD AİLESİ olarak bizlere inanan ve güvenen her bir öğrencimize, ailemize, öğretmenimize ve çalışanımıza bizlere kattıkları tüm değerler için ayrı ayrı teşekkür ederim.

Barış KILIÇ
Metod Eğitim Kurumları
Yönetim Kurulu Başkanı