İLKOKUL

Seçmeli Etkinlikler

Piyano Etkinliği

Etkinliğin amacı, öğrencilere piyanoyu sevdirmek, doğru bir teknikle yaptıkları çalışmaları sürdürebilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, almış oldukları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak çalışmalarını sergileme fırsatı bulurlar. Piyano çalarken el ve göz koordinasyon geliştirme, dikkat süresi arttırma, güzel yazı yazma, okuma becerisinin gelişmesi gibi ekstra kazanımlar sağlamaktadır. Çalınan parçanın takip edilmesi odaklanma ve konsantrasyon düzeyinin gelişmesine olanak sağlar. Nota okuma ve okuduğu notayı çalma gibi becerileri dikkat süresini olumlu yönde etkiler. Bu etkinlik de diğer müzik etkinlikleri gibi özgüvenli bireyler başarı ve sosyal alan desteklemesi sağlamaktadır.

 

Bale Etkinliği

 

 

 

 

 

 

Görsel Sanatlar Etkinliği

Görsel sanatlar etkinliğinin amacı, çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirerek, onlara sanat ve resim sevgisi aşılamak, sanatın sayısal ve sözel zekâlarına olan katkısını pekiştirmektir. Etkinlik saatlerinde öğrencilerin özgün düşünme üretme, sanatsal yaratıcılığını geliştirme, kendini resim yoluyla ifade etmesi sağlanarak çalışmalar yapılacaktır. Desen çalışmaları, pastel boya teknikleri, suluboya, akrilik boya, kolaj, tuval çalışmaları, atık materyallerle çalışmalar, üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları ve sanat akımları inceleme kulübün yapacağı çeşitli etkinliklerdir.

 

Dart Etkinliği

Dart iç içe ve farklı renklerde halkalardan oluşan bir hedefe, belirlenmiş bir uzaklıktan ufak okların atılıp, en yüksek puanı almayı hedefleyen bir oyun, bir spordur. Dart seçmeli etkinlik dersimiz haftada 1 ders saati olup, bu ders saati içinde dart temel oyun kuralları dahilinde grup yarışmalarıyla eğlenceli bir şekilde sürdüreceğiz. 

 

 

İngilizce Etkinlik (Skeç)

Dil konuşularak ve yaşanarak öğrenilen bir olgudur. Günümüzde dünyadaki sanatsal, kültürel, sosyal değişim ve gelişmeleri takip edebilmek için İngilizce bilmenin önemi büyüktür. Ülkemizdeki yabancı dil kullanma pratiği Kanada gibi ikinci dili İngilizce olan ülkelere nazaran daha azdır. Bu sebeple okulumuzca, çocuklarımızı eğlenceli, hevesle katılabilecekleri, İngilizce konuşacakları etkinliklere yöneltmek hedeflenmektedir.

Yetenekleri olup olmadığı gözetilmeksizin katılma arzusunda olan öğrencilerimiz, Metod Koleji’nin yabancı dil eğitimine verdiği önemin bir parçası olan ve İngilizce konuşmayı eğlenceli bir pratiğe dönüştürecek bu seçmeli etkinliğe teşvik edilecektir.

Nefes çalışmaları, farklı sesler çıkarma, vücut dilini tanıma ve kullanma, oynanan rolü yaşama pratikleriyle çalışmalar yönlendirilecektir. Öğrencilerimiz zamanla ikinci dil kullanmada özgüvenlerini güçlendirip İngilizceyi oyunlarına taşıyabilecek kadar içselleştirmeleri hedeflenmektedir.

 

Bilişim Etkinliği

Bilişim Etkinliğinde hedefimiz; teknolojinin git gide daha da önem kazandığı günümüzde öğrencilerimizi; teknolojiye hâkim, teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilen, edindiği bilgileri verimli bir şekilde kullanabilen ve geleceğin teknolojilerini şimdiden öğrenen bireyler olarak yetiştirmektir. Bilişim Etkinliğinde sürekli uygulamaların yapıldığı aktif öğrenme yöntemleri uygulanır. Bilişim Etkinliğinde öğrencilerimiz bilgisayar kullanma becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra teknoloji araçlarını ders çalışma tekniği olarak uygulama olanağı bulurlar.