İLKOKUL

Öğrenci Klupleri

Yüzme Kulübü

Yüzme tıpkı yürümek koşmak gibi insan bedenine oldukça uygun ve doğal hareketlerle bağdaşan bir spordur.Aynı zamanda vücuda kazandırdığı güç ve direnç ile birlikte ,bu sporla uğraşanlara da iyi bir hayat disiplini vermektedir.Yüzme kulübü haftada 2 ders saati olup bu ders saati içinde Yüzme temel kuralları teknik ve taktik çalışmalarla sürmektedir.Yüzme kulüp çalışmalarımız Antrenör eşliğinde Turgut Özakman Yüzme Havuzunda yapılacaktır. Yüzme kulübümüze 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıflar başvurabilirler.

 

Basketbol Kulübü

Basketbol elle oynanan ve topu yüksekteki sepet biçimli bir ağa sokmak hedefini güden bir oyundur. Okulumuzda Basketbol kulübü haftada 2 ders saati olup,bu saat içinde Basketbolun temel kuralları dahilinde teknik ve taktik çalışmalarla sürmektedir.Basketbol kulüp çalışmalarımız Basketbol koçu tarafından yapılmaktadır. Basketbol kulübümüze 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıflar başvurabilirler.

 

 

Voleybol Kulübü

Voleybol Meşin bir topun iki direk arasına gerilmiş olan ağ üzerinden vurulup aşırılarak, karşılıklı oynanan bir takım oyunudur. Voleybol sporunda, fiziksel anlamda uzun kas diye tabir edilen kas tipine ihtiyaç duyulduğu için, bu sporla uğraşan çocukların vücut şekli de bu esnek form doğrultusunda gelişir.Voleybol kulübü haftada 2 ders saati olur bu ders saati içinde Voleybol temel kurallar dahilinde teknik ve taktik çalışmalara yer verilecektir. Voleybol kulübümüze 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıflar başvurabilirler.

 

Müzik Kulübü

Çocukların koro müziğinin önemini anlaması adına müzik dersi kapsamında 1.2.3.4. sınıflardan oluşan koro eğitimimizi bu kulüp saatinde gerçekleştireceğiz.

Dilimizi doğru kullanabilme ve konuşabilme, birlikte şarkı söyleyebilme, paylaşma, grup çalışması gibi konuların önem kazandığı etkinliğimizde çalışmalarımız başlatılacak, okulumuzun törenlerinde ve katılım olması halinde polifonik korolar şenliğinde çalışmalarımız sergilenecektir.

 

Halk Dansları Kulübü

Salsa dansa ilgisi olan birçok insanın ilk olarak tercih ettiği bir dans türüdür. Latin Amerika’nın modern danslarından biri olan salsa öğrenmesi oldukça kolay ve eğlenceli vakit geçirmeyi sağlayacak bir danstır. Okulumuzda Halk dansları kulübü haftada 2 ders saati olup, bu saat içinde uygulamalı müzik eşliğinde öğrencilerimizle çalışmalarımız sürmektedir.

 

 

STEM ve Robotik Kulübü

Öğrencilerimiz STEM Kulübü ile 3.Sınıftan itibaren geleceği şekillendirmesi öngörülen STEM eğitimiyle tanışıyorlar. Öğrencilerimiz STEM Kulübünde eleştirel düşünme, problem çözme yeteneklerinin geliştirimesi ve yaratıcı düşünme gibi 21. yüzyıl yeteneklerinin temellerini atıyorlar.

STEM Eğitimi

STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

STEM eğitimi Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik disiplinleri arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak, bu disiplinler arasında tam bütünleşmeyi uyumlu bir şekilde oluşturarak, anaokulundan üniversiteye kadar verilecek proje tabanlı eğitim yaklaşımıyla soru soran, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesini amaçlamaktadır

STEM eğitiminin temelinde farklı disiplinlerin birlikte kullanılması, proje hazırlanması ve bu projelerin üretime dönüşerek hayata geçirilmesi yer alır. Matematiksel düşünme becerileri gelişen öğrenciler fen alanlarında da çalışma kapasitelerini artırır. İlk ve orta eğitim döneminde kazanılan matematiksel düşünme becerilerinin fen eğitimi altyapısını güçlendirmesi ve proje temelli eğitime üretim süreçlerinin de eklenmesi STEM eğitiminin öğrencinin hayatı boyunca düşüncelerini üretime dönüştürme becerisi kazandırır.

Bu kulüpte öğrencilerimiz;

  • Problemleri, çözümü sağlayacak şekilde formüle edebilir.
  • Olası çözümleri ve kaynakları verimli şekilde birleştirerek uygulayabilir.
  • Birlikte başarma becerilerini geliştirir.
  • Günlük problemleri çözebilmek için fikirler yürütür ve projeleştirir

 

Görsel Sanatlar Kulübü

Öğrencilerimiz atölye ortamında, istekleri doğrultusunda teknik ve konu uygulamaları imkanı bulmaktadırlar. Görsel sanatlar kulübümüzde algılama, düşünme ve bedensel eylemlerinin de katıldığı süreç içerisinde kendilerini ifade ederler. Yapılan çalışmalar öğrencilerin kendileri ve çevreleriyle ilgili duygularını, düşüncelerini dışa vurmalarına ve yaşadıkları dünyayı algılama biçimlerini anlatmalarına hizmet eder.Kulüp derslerimiz Perşembe günü 2 ders saati olup bu ders saatinde öğrencilerimizle, seramik, ahşap boyama, pastel boya , suluboya, akrilik boya teknikleri , desen çalışmaları kolaj, tuval çalışmaları, atık materyallerle çalışmalar, üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları ve sanat akımları inceleme çalışmaları yapıyoruz aynı zamanda öğrencilerimizin performansları çeşitli sergi ve yarışmalarda izleyenlerle paylaşılmaktadır.

 

Bilişim Kulübü

Bilişim kulübünün içeriği “Dijital Hikaye” olarak belirlenmiştir. Bilişim kulübünü seçecek olan öğrenciler bir fikirle başlayarak hikayesini yazacak ve yazdıkları hikayenin senaryosunu oluşturacaklardır. Sonrasında hikayesine uygun aracı seçerek (movie maker, goanimate vb.) dijital ortamda hikayelerini oluşturacaklardır.

 

 

Satranç Kulübü

 

 

 

 

 

 

İngilizce Show Time Drama

İngilizce drama kulübünde öğrencilerimizin eğlenerek ve öğrenerek İngilizce 4 temel beceride (okuma, yazma, dinleme ve özellikle konuşma) pratik yapmaları dili bir iletişim aracı olarak kullanmaları ve kendilerini akıcı bir şekilde konuşarak ifade etmeleri amaçlanmaktadır. Klasik dünya edebiyatının farklı türdeki tiyatro eserleri, İngilizce olarak sınıf içinde aktif bir şekilde pratiğe dökülür ve beden dilinin aktif kullanımı amaçlanır. Bu sayede öğrencilerimizin, hem İngilizce pratiği pekişecek hem de yaratıcı ve sanatçı kişilikleri gelişecektir.