İLKOKUL

İlkokul Eğitimi

Okulumuz Academic Union üyesi olarak uluslararası çerçeve programları MEB müfredat programlarına akredite ederek uygulamaktadır. Bu programlar anasınıfından itibaren tüm sınıflarımıza yoğun bir İngilizce program sunmaktadır.

Öğrencilere ilkokulda yoğun İngilizce programı uygulanırken aynı zamanda İngilizce matematik, İngilizce fen bilimleri eğitimi ulusal müfredatla birlikte verilmektedir. Bu programın en büyük ayrıcalığı ulusal ve uluslararası programın birbirini çerçevelemesi ve birbiriyle örtüştürülmesidir.

Okulumuzda uluslararası programı alan öğrenciler diğer uluslararası programlara da kolayca geçiş yapabilme şansını yakalarlar.

Okulumuzda ilkokul haftalık ders çizelgeleri, uluslararası programların gerekliliklerini , ulusal programla eşleştirecek şekilde düzenlenmektedir. Primary ve Secondary dersleri yabancı dilde okutulmaktadır.

Yoğun İngilizce programları etkin bir şekilde verilen okulumuzda, öğrencilerimizin arasındaki bireysel farklılıklar zümre öğretmenleri ve tamamlama öğretmenleri tarafından giderilmektedir.

İlkokulda

Uluslararası program uygulanır.
Yabancı dil ağırlıklıdır.
Öğrenme odaklıdır.
Öğrenci merkezlidir- öğrenci etkindir.
Öğrenme bireyseldir. Öğrenme öğrencinin zihinsel modeline göre kurulur, yapılandırılır gerçekleştirilir.
Bilgiyi yapılandırmak ve yaratıcılık ön plandadır.
Öğrencinin özerkliği ve girişimciliği cesaretlendirilir.
Araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, iş birliğine dayalı çalışmasını bilen, iletişim kuran öğrenci profili oluşturulur.
Öğrencinin özgüveni desteklenir ve kendisini ifade etmesi sağlanır.
Öğrencinin ne öğrendiğinden çok, nasıl öğrendiği değerlendirilir.
Öğrenmede tahmin etme, veri toplama, yaratma, analiz ve sentez önemlidir.

Güçlü bir akademik program, sosyal etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri ile desteklenir.

Her öğrenci için kulüp ve seçmeli etkinlik programları oluşturularak öğrencilerin spor ve sanat alanında gelişmeleri sağlanır.

Okulumuzda her seviyeden iki şube bulunur. Sınıf öğrenci sayılarımız on sekiz kişidir. Butik bir okul olarak uluslararası programlarda eğitim alan öğrencilerimizin sistemde kaybolmadan kendilerini özel hissederek eğitim almaları da Metod Kolejinde çok değerlidir.

Uyguladığımız akademik program, uluslararası eğitim programları ile Türk Eğitim Sisteminin ilkokul kazanımlarının akreditasyonu ile oluşturulmuştur.

Uyguladığımız ders programları örneğini haftalık ders çizelgelerimizi izleyerek bilgi alabilirsiniz.