ANAOKULU

Etkinlikler

 • Türkçe Dil Etkinliği
 • İngilizce Dile Etkinliği
 • Okuma Yazma Hazırlık Etkinliği
 • Fen- Matematik Etkinliği (İngilizce destekli)
 • Proje Tabanlı Eğitim (Bütünsel Yaklaşım, Tematik Öğrenme )
 • Değerler Eğitimi
 • Sanat Etkinliği
 • Problem Çözme ve Düşünme Etkinlikleri
 • Yönerge Dinleme ve İzleme Çalışmaları
 • Geleneksel Oyunlar
 • 100. Gün Etkinliği
 • Ayın Materyali (Proje ve Portfolyo Sunumları)
 • Proje sunumları

 

İlkokula hazırlıkta temel olan becerilerin gelişimini destekleyen çalışmalar her alanda yapılmakta, çizgi ve ses çalışmaları ile pekiştirilmektedir.

Matematik çalışmalarımız İngilizce destekli yapılmaktadır.

 • Serbest keşfetme
 • Örüntü oluşturma
 • Gruplama ve sınnıflandırma
 • Sayma
 • Karşılaştırma (mukayese etme)
 • Grafik oluşturma
 • Sayıları alg