ANADOLU-FEN LİSESİ

Rehberlik Hizmetleri

REHBERLİK HİZMETLERİ
Rehberlik ve psikolojik danışma, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme ve benzeri konularda tarafsız, güven ve gizliliğe önem veren bir süreçtir.
Okulumuzda rehberlik hizmetleri “her bireyin farklı yetenekleri, ilgileri ve beklentileri olduğu” ilkesi üzerine kuruludur. Öğrencilerimizin sınav sonuçları ve gelişim süreçleri, birimimiz tarafından takip edilir ve velilerle işbirliği yapılarak öğrencilerin çalışmaları yakından izlenir.