ANADOLU-FEN LİSESİ

Kurullar

BİLİM KURULU
Kurucu, okul müdürü, müdür yardımcısı, PDR Birimi (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi), eğitim koçu, sınıf rehber öğretmeni ve zümre başkanlarından oluşur.

Metod Fen Lisesi’ne giriş ve geçiş şartlarını, bursluluk durumlarını değerlendirir ve belirler.

ÖĞRENCİ İZLEME KURULU
Okul müdürü, müdür yardımcısı, PDR Birimi (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi), eğitim koçu, sınıf rehber öğretmeni ve zümre başkanlarından oluşur.
Öğrenci İzleme Kurulu 15 günlük periyotlarla toplanarak:
Öğrencilerin devam-devamsızlık durumu,
Sınav başarısı,
Eksik kazanımlara yönelik planlanan tamamlama, pekiştirme, kurs, bireysel ve grup etüt çalışmalarının takibi,
Öğrencilerin davranışsal ve duyuşsal durumları,
Öğrencilerin akademik durumu, hakkında veli, ders öğretmeni ve öğrencilere geri bildirim yaparak alınması gereken önlemleri saptar.