ETWINNING

Web 2.0 tools instroduction

Proje kapsamında hem öğrencilerimize web2.0 araçlarını tanıtmak hem de projede kendi afişlerini tasarlayabilmeleri adına Canva web2.0 aracını tanıttık.
Within the scope of the project, we introduced the Canva web2.0 tool in order to introduce the web2.0 tools to our students and to enable them to design their own posters in the project.

Galeri