ETWINNING

The world is screaming for help

Dünyada en büyük tehlike olan ‘küresel ısınma ‘ hakkında 7-11 yaş öğrencilerinde işbirliğine dayalı ,21.yüzyıl becerilerini destekleyecek web 2.0 araçlarını kullanarak, etkinliklerle farkındalık yaratmaktır.

The aim of the project is to raise awareness about global warming, which is the greatest danger in the world, by using collaborative web 2.0 tools to support 21st century skills in students aged 7-11.