ETWINNING

Teacher poster design with canva

Proje çaılışamalarımızda dikkat çekmek için görsel unsurlar ve anlamlı özetlemeler ile web 2.0 raçlarından faydalanarak, tüm proje öğretmen ortaklarımız ile poster oluşturduk.
Hedef ; öğretmenler olarak teknolojide günceli yakalayıp bir ürün çıktısına ulşamak ve uşaltığımız bu üründe küresel ısınmanın dikkat çekilmek istenen başlıklara yer vermekti.