ETWINNING

Our Certificate

Projemizi ortaklarımızla ve öğrencilerimizle beraber büyük bir özveri ve çaba ile tamamladık. Bütün çalışmalarımızın nişanesi olarak öğencilerimize ve öğretmenlerimize sertifika verilmiştir.

We have completed our project with our partners and students with great dedication and effort. As a sign of all our work, our students and teachers were given certificates