ETWINNING

Evaluation

Projemizde yaptığımız tüm çalışmaları yaptığımız son değerlendirme toplantısında ele alarak verimliliğini süreçte öğrencilere istediğimiz farkındalığı oluşturup oluşturamadığımızı değerlendirdik.Ayrıca proje sonu değerlendirme anketlerimizide anket sonuçlarının analizi yaptık.
We discussed all the work we did in our project at the last evaluation meeting, and evaluated whether we could create the awareness that we wanted to the students in the process. We also analyzed the survey results in our end-of-project evaluation surveys.